Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Særlige opgaver kræver særlige kompetencer. Det gælder både dem, der bliver ansat i Specialtjenesten i Hovedstadens Beredskab, samt udarbejdelsen af det rekrutteringsmateriale, der skal skaffe de rette ansøgere. Det ligger der selvsagt en udfordrende opgave i at formidle

Udarbejdet i samarbejde med Andreas Corell og Simon Kjærgaard fra Hovedstadens Beredskab.

Lærebøger til Specialtjenesten

Specialtjenesten skal kunne indsættes- og udføre personredning i forbindelse med sikkerhedshændelser. Kravene til mandskab og uddannelse er høje, derfor har Specialtjenesten fået udarbejdet særlige uddannelser og uddannelsesmaterialer, der sikre den højeste grad af læring i forbindelse med deres uddannelse og træning.

 

Det vidensmæssige fundament ligger i lærebøgerne, hvorfor det i sagens natur stiller store krav til lærebøgerenes faglige korrekthed og lærebøgernes pædagogiske og læringsmæssige udtryk. Lærebøgerene er skrevet af Andreas Corell og Magnus Mattsson og illustreret af Kaare Grundtvig.

 

Lærebøgernes indhold og kvalitet har opnået stor anderkendelse i den danske beredskabsverden, og er derfor at finde andre steder end i Specialtjenesten under Hovedstadens Beredskab. I tillæg til lærebøgerene er der udarbejdet læringsplancher der anvendes på uddannelserne, samlet set leverer lærebøger og plancher et fantastisk effektivt læringsmæssigt afsæt til udvikling af kompetencer.

Dato
Kategori
Print